ردا کیمیا

نام شرکت : ردا كیمیا
نام مدیرعامل : حمید فتحعلی زاده
تلفن : 88672435-8
فکس : 88708384
آدرس : تهران - منطقه 6 - گاندی - خ. پنجم - پ 5 - ط. دوم
کدپستی : 1517645317
ایمیل : hamid.fathalizadeh@redachem.com
وب سایت : http://www.redachem.com
ردا كیمیا

شركت مواد صنعتی و تجهیزات ردا كیمیا صنایع نفت و پتروشیمی ؛ مواد اولیه صنایع شیمیایی ساختمان ؛ مواد اولیه غذایی ؛ رزین صنعتی ؛ چسب و رنگ