راج شیمی

نام شرکت : راج شیمی
نام مدیرعامل : علی اوسط راجی
تلفن : 37775540-2 -026
فکس : 37775539 - 026
آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار غزالی شرقی - سپهر 5 - سپیدان 3 -قطعه 3240 و 3241
کدپستی : 3188113581
ایمیل : info@rajshimi.com
وب سایت : http://www.rajshimi.com
راج شیمی