گردهمایی پایان سال انجمن

برگزاری ضیافت شام با حضور اعضاء و مدعوین محترم

امسال نیز همچون رسمی که چند سالی از بدعت آن میگذرد اعضاء محترم به همراه تعدادی از دوستانمان ازانجمن های مرتبط و نهادها و اورگانهای سازمانی و دولتی در نیمه اسفند ماه 1395 گرد هم آمدیم تا لحظات بیاد ماندی را در کنار هم رقم بزنیم .
در این مراسم ابتدا ریاست انجمن جناب آقای مهندس معتضدی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین نکاتی را در خصوص اخلاق مداری به حاضرین گوشزد نمودنند و در ادامه جناب آقای روحی دبیر انجمن گزارش مختصری را ازروند کاری انجمن به حاضرین ارائه فرمودنند.سپس آقای دکتر تدین ریاست انجمن بتن ایران و جناب آقای مهندس روشنفکر ریاست انجمن کاشی و سرامیک سخنانی را ایراد فرمودنند.در ادامه نیز برنامه توسط مجری توانمند صداو سیما آقای محمود شهریاری روند خودش را طی نمود و با تجلیل پیشکسوت انجمن و اهدا لوح های تقدیر به اسپانسرها برنامه به پایان رسید.

1395/12/17