گردهمایی پایان سال انجمن

ضیافت شام انجمن در 12 اسفند 97

در این ضیافت که به رسم سالیان گذشته انجمن برگزار گردید کلیه اعضاء محترم صنف بهمراه تعدادی از اصناف مرتبط با صنعت شیمیای ساختمان حضور داشتند . در این مراسم که به همت حمایتهای مالی شرکتهای محترم شیمی ساختمان – رداکیمیا – ژیکاوا و بازرگانی عبدالهیان برقرار گردید  پرشورتر از سالیان گذشته برگزار گردید .

1397/12/13