ژینوتاک رابین

نام شرکت : ژینوتاك رابین
نام مدیرعامل : محمدرضا محبی
تلفن : 40224891 - 40226913
فکس : 40223989
آدرس : تهران فرمانیه - برج پارک سنتر - ط 9 واحد 901
کدپستی : 1957614013
ایمیل : info@zhinotakrabin.com
ژینوتاك رابین

تامین مواد اولیه مورد نیاز كارخانجات شیمیایی ساختمان