چهارمین شماره نشریه علمی تخصصی صنعت شیمیایی ساختمان

چهارمین شماره نشریه علمی تخصصی صنعت شیمیایی ساختمان با هدف ارائه مطالب علمی و فنی بمنظور ارتقاء دانش این صنعت دراختیار علاقه مندان قرارگرفت .

در این شماره سعی برآن شده تا با ارائه مقالات علمی آخرین دستاوردهای این صنعت را جهت استفاده و بهره برداری شما عزیران به حضورتان ارائه نماییم و بی شك میدانیم بدون همراهی شما راه دشوارتری را در پیش خواهیم داشت لذا دست شما دوستان و همراهان را میفشاریم و نقطه نظراتان را چراغ راه خود میكنیم.