پنجمین همایش و نمایشگاه برترین برج سازان ایران

انجمن صنفی تولیدكنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان یكی از حامیان معنوی این همایش شد.

پنجمین نمایشگاه و همایش برترین برج سازان ایران در تاریخ 28 شهریور 94 در محل مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد.
دراین همایش انجمن نیز بعنوان یکی از حامیان معنوی در کنار دیگر انجمن های حامی مانند انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران ؛ انجمن صنفی سازندگان مسکن ؛ انجمن صنفی کارفرمایی  طراحی معماری و دکوراسیون استان تهران ؛ انجمن درب و پنجره؛ سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور دراین همایش حضور خواهد داشت.