پلمپ واحد تولید کننده چسب های تقلبی

طی گزارشات ارسالی از سوی یکی از اعضاء محترم انجمن و پیگیریهای انجام شده با شناسایی محل تولید این چسبهای کاشی که با برند یکی از تولیدکنندگان معتبر این محصول بوده طی یک اقدام اجرایی توسط عوامل قضایی کارگاه مذکور پلمپ و دو نفر از عاملین دستگیر و جهت تحقیقات قانونی به پلیس تحویل داده شدند.

با توجه به سوءاستفاده های مشابه از کلیه همکاران محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده چنین کارگاههایی انجمن را مطلع تا با اجرای روند قانونی جهت پلمپ این واحدها اقدام لازم صورت پذیرد.