همکاری در کمیته های تشکیل شده انجمن

 

با درود و احترام
پیرو جلسه نشست هم اندیشی هفته گذشته و در ادامه درخواست به همکاری در کمیته های گوناگون انجمن یاد اور میشویم که وقتی از یک انجمن صنفی صحبت می کنیم نمود آن آنچنان تشکل و سازمانی است که از اتحاد اعضا یک صنف که از یکطرف و در درجه اول بدنبال حفظ منافع اعضا صنف بوده و از طرف دیگر  حفظ اعتبار و جایگاه اجتماعی ، اقتصادی خود میباشد.
طبیعی است که وظیفه اصلی انجمن ها حفظ منافع و از طرف دیگر ایجاد کسب اعتبار اعضای خود از طریق فرهنگ سازی درون سازمانی ، «آموزش و به روز رسانی اطلاعات و دانش اعضا » و همینطور فرهنگسازی بیرون سازمانی ، «تبلیغ کردن ، اطلاع و آگاهی رسانی از  شاکله اهداف انجمن و همینطور معرفی مستمر اعضا به مصرف کنندگان ، سازمانها ، نهادها و ارگان‌های ذیربط به روش های مختلف میباشد.
هر تشکل و انجمنی ابتدا به نیروی های درونی خود یعنی تجارب اعضای خود وابسته است ، این اعضا صنف هستند که به انجمن قدرت می بخشند ، پیاده کردن اهداف و برنامه های کلان  انجمن ، به گفتکو ها ، تبادل نظر ، جلسات هم اندیشی و همینطور به حضور خلاق و فعال اعضا علاقمند در کمیته ها بستگی دارد .
قالب انجمن به نیروی های درونی خود متکی ‌و وابسته است و این اعضا هستند که با مشارکت و حمایت های بیدریغ خود انجمن را پا بر جا ، قوی و یا ضعیف میکنند  ، پر واضح است که انجمن ها بخودی خود توان و نیرویی ندارند، بلکه تمام اعتبار، نیرو و بالندگی انجمن ها به اعضا مطالبه گر و مشارکت کننده آنها بستگی دارد ، متاسفانه و امروزه  این نیروهای  سازنده و دلسوز  را نمی توان از بیرون استخدام کرد، لذا برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت انجمن باید ابتدا متکی به نیرو های خودی و از داخل انجمن باشیم ، البته بیاد داشته باشیم که با مدیریت اعضا میتوانیم در پاره ای از اوقات برنامه ها را برون سپاری کنیم.اهداف کلان انجمن ترکیبی است از برنامه ریزی ، پیاده کردن و سازماندهی کمیته ها ، و تنها از طریق سازماندهی کمیته ها ست که میتوانیم اهداف را به سر انجام  برسانیم .
انجمن بعنوان یک تشکل منسجم  همواره باید اعمالش قابل رصد و قابل سنجش باشد ، هیات های مدیره در انجمن ها به تنهایی ره بجایی نخواهند برد ، واضح است که فقط  از طریق کمیته ها‌ و آنهم به کمک اعضا ان میتوانیم هیات مدیره را متعهد و  پاسخگو کنیم . انجمن ها هر سال باید  عملکرد خود را اندازه گیری کرده ( مثبت یا منفی )و گزارش پیشرفت کار خود را در یک جلسه رسمی و‌دوستانه باطلاع اعضا برسانند .
با این مختصر توضیح لازم است که اعضا محترم و علاقمند به مشارکت در کمیته آموزشی -فرهنگی برای اجرایی نمودن هر‌چه پر بار تر نمودن برنامه های سال آینده،  نام و شماره تماس خود را جهت ایجاد فضایی  در واتس اپ اعلام دارند .
با سپاس از همه
مسیول کمیته آموزشی فرهنگی
۱۰ / ۱۲ / 1۴۰۱
#########
سایر کمیته ها یی که علاقمندان میتوانند در آن ها مشارکت داشته باشند :
کمیته آموزشی -فرهنگی
کمیته استاندار
کمیته بین الملل
کمیته حقوقی و شکایات
کمیته مالی و عضویت