نشست ریاست و دبیر انجمن با مجریان نمایشگاهی كشور تركیه

ایجاد تعاملات بیشتر و همكاری انجمن با برگزار كنندگان نمایشگاه مواد شیمیایی صنعت ساختمان در كشور تركیه و ایران

در این نشست مشترک که با حضور ریاست   و دبیرمحترم انجمن و مدیران شرکت آتروکیم که مجری برگزار کننده نمایشگاههای صنایع شیمیایی از قبیل کامپوزیت ها ؛رنگها ؛مواد اولیه رنگ و….. در ترکیه و استامبول میباشند برگزار گردیدد دو طرف در خصوص راهکارهای همکاری با در نظر گرفتن منافع انجمن و ایجاد تسهیلات ارزنده برای اعضاء انجمن مورد بررسی قرار گرفت
همچنین مقرر گردید همکاری انجمن و اعضاء محترم در وجوه مشترک کاری مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز مورد بهره برداری قرارگیرد