ملاقات با شرکتهای عضو انجمن (شرکت محترم کلینیک ساختمانی ایران )

طبق برنامه های تدوین شده جهت ملاقات با اعضا محترم انجمن در روز یکشنبه 30 شهریور هیئت مدیره انجمن با حضور در دفتر جدید آقای دکتر رامین فر مدیر عامل محترم شرکت کلینیک ساختمانی ایران که یکی از پیشکسوتان و موسسان این صنف حضور بهم رساندند و جلسه ای 2 ساعته ای را در محضر ایشان برگزار کردند.

در این جلسه ملاقات جناب دکتر رامین فر ضمن یادآوری تاریخچه شروع به فعالیتهایشان در خصوص پیدایش تفکر تشکیل انجمن نیز مطالبی را ایراد فرمودندو مواردی را بعنوان پیشنهاد و یادآوری جهت تداوم عملکرد انجمن بشرح ذیل فرمودند:

رعایت اصول اخلاقی حرفه ای که میتواند مساله مهم در دغدغهای این صنف باشد؛ جذب نیروهای انسانی دیگر همکاران بدون هیچ ملاحظه ای و عدم در نظر گرفتن منشور اخلاقی انجمن و همچنین ورود به پروژه هایی که غالبا شرکتهای دیگر درشرف عقد قرارداد و نهایی سازی فروش هستندهمه عواملیست که در جهت تخریب همکاران بیشتر اتفاق می افتد.همچنین در ادامه این روند بدهی سنگین پروژه ها به شرکتها و عدم پرداخت و تسویه آن و در عوض اقدام به خرید از منابع دیگر است که در واقع همکاران در جهت قطع سوءاستفاده از یکدیگر پشتیبانی نمی کنند.

یکی دیگر از مواردی که ایشان بعنوان یک پیشنهاد ایراد فرمودند انجام واردات مواد اولیه اصلی صنف با احجام بالا و در نتیجه برخورداری از تخفیفهای کلان و همجنین منتفع شدن انجمن بود که با توجه به حضور برخی از شرکتهای بازرگانی تامین کننده مواد اولیه به عنوان حامی درانجمن این رایزنی با این عزیزان میتواند انجام پذیرد .

در پایان هم با توجه به تشکیل کمیته های اجرایی انجمن پیشنهاد حضور دکتر رامین فر بعنوان یک پیشکسوت و یکی از عزیزانی که دو دوره بعنوان ریاست انجمن سکان هدایت این صنف را بدست داشته اند در کمیته بازرسی و شکایت قبول زحمت نمایند و انجمن از تجربه خود بی نصیب نگردانند.