معرفی چهره ماندگار انجمن در همایش بتن و زلزله 1400

بیست و چهارمین دروه همایش سالیانه بتن و زلزله در 5 و 6 دی ماه 1400 توسط مرکز تحقیقات بتن (متب )  برگزار میگردد. در این همایش ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی و عملی در حوزه های مربوطه سعی بر آن شده تا با آشنایی کابران جهت ارتقاء سطح کاربردی مصالح ساختمانی و بتن که جز اصلی ترین ارکان سازه ای میباشد مسیر هموار تری را برای استفاده از این فناوری فراهم نمود.

همچنین در این همایش با معرفی چهره های ماندگار صنعت ساختمان سعی بر آن شده تا فرهنگ تقدیر از پیشکسوتان بدین شکل در مسیر رشد و تعالی در این صنعت پیش از پیش نقش پر رنگ تری را داشته باشد.

امسال از انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان جناب آقای مهندس اکبر معتضدی مدیر عامل محترم شرکت نامیکاران و ریاست انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان معرفی شدند.

با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و پیشکسوتان صنف