معرفی عضو جدید انجمن

با هدف جذب اعضاء تولید کننده مواد شیمیایی صنعت ساختمان با بررسی مدارک ارسالی شرکت محترم شیمیایی بتن پلاست پولاد گواهی عضویت این شرکت از اول شهریور 1399 صادر و رسما این شرکت به عضویت انجمن درآمدن.

ضمن تبریک و خوش آمدگویی به جناب آقای مهندس بشیری مدیر عامل محترم این شرکت بهترین آرزوها را برای کسب موفقیت برای ایشان و همکارانشان را خواهانیم