معرفی عضو جدید انجمن – شرکت محترم راج شیمی

با هدف جذب اعضاء جدید تولید کننده مواد شیمیایی صنعت ساختمان با بررسی مدارک ارسالی و بازدید از کارخانه شرکت محترم  راج شیمی در مهر ماه  1399  این شرکت بصورت رسمی و با عضویت پیوسته (رسمی ) به عضویت انجمن درآمد.

ضمن تبریک و خوش آمدگویی به جناب آقای مهندس راجی  مدیر عامل محترم این شرکت بهترین آرزوها را برای کسب موفقیت برای ایشان و همکارانشان را خواهانیم