معرفی شرکت شیمی ساختمان بعنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز در سال 99

با اعلام سازمان ملی استاندارد استان البرز شرکت محترم شیمی ساختمان بعنوان واحد نمونه استاندارد در سال 99 انتخاب گردید . این چندمین سالی است که این شرکت بعنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب میگردد .

انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان ؛ضمن تقدیر و سپاس از زحمات و تلاشهای صورت گرفته توسط مدیران و پرسنل زحمتکش این واحد نمونه برای آنان آرزوی موفقیت داشته  و امید آن است با ترویج تجارب کسب شده توسط آن واحد محترم در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی اعضاء محترم صنف گامهای موثری برداشته شود.

هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان – آذر99