مذاكره با دبیر انجمن بتن های آماده و قطعات پیش ساخته

توافقات اولیه با انجمن بتن های آماده در خصوص همكاریهای دوجانبه

در حاشیه برگزاری همایش روز بتن که در مورخ 15 و 16 مهر ماه در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار میگردد مذاکرات مفیدی توسط ریاست انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان جناب آقای مهندس معتضدی و جناب آقای مهندس کریمی دبیر محترم انجمن تولید کنندگان بتن و قطعات بتنی کشور صورت پذیرفت که  مهمترین آن برگزاری مشترک یک همایش یک روزه با حضور و دعوت از اصناف مرتبط صنعت سیمان و ملزومات آن با هدف بررسی راهکارهای همکاری مستمر و مفید و ایجاد ارزش افزوده برای اعضاء این اصناف خواهد بود لذا مقرر گردید طی یک جلسه در کوتاه ترین زمان هماهنگی های لازم توسط دو انجمن اقدامات لازم صورت پذیرد.