مجله مواد شیمیایی

نام شرکت : مجله مواد شیمیایی
نام مدیرعامل : اكبر كریم بیگی
تلفن : 77723998
فکس : 77732016
آدرس : تهران - فلکه دوم تهرانپارس - بلوار جشنواره -پلاک 133
کدپستی : 1655955443
ایمیل : chemical.mag@gmail.com
مجله مواد شیمیایی

مجله مواد شیمیایی انتشار خود را از بهار 1383 آغاز كرد. این مجله سعی دارد تا اخبار و اطلاعات صنایع و مواد اولیه شیمیایی را پوشش دهد و در این راستا، خدمات زیر را ارائه می دهد:

1) انتشار ماهانه مجله مواد شیمیایی

2) انتشار سالانه بانك اطلاعات مواد و صنایع شیمیایی

3) پوشش دهی اخبار و اطلاعات در سایت مجله: www.chemical-materilas.com 5) ایجاد و مدیریت 5 گروه تلگرامی تخصصی نیازمندیهای مواد شیمیایی