كنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ومعماری و شهر سازی

درج لوگوی انجمن در كنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران و معماری و شهرسازی بعنوان حامی معنوی كنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران و معماری و شهر سازی 5 آذر ماه 1394
تهران – مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
پنجم آذر ماه 1394 ، تهران مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما –
آخرین مهلت ارسال مقالات 17آبان ماه
%10تخفیف ویژه جهت ثبت نام اعضای انجمن
با حضور اساتید برتر ملی و بین المللی
چاپ مقالات کنفرانس در مجلات ISI و ISC
با ارائه گواهینامه بین المللی

محور های همایش :
– مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
– مهندسی معماری و توسعه پایدار
– مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت
های شهری
– برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
– مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
– زیرساخت های شهری
– مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
– منظر شهري پايدار و توسعه
– فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
– مرمت بافت ها و آثار تاریخی
– مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد
مدیریت جامع بحران

1394/08/03