سی دکس

نام شرکت : سی دكس
نام مدیرعامل : مهران فرج پور
تلفن : 026-33340631 - 9
فکس : 026-33340631 - 9
آدرس : مهرشهر –بلوار ارم بن بست كاج – قطعه 3 پلاك 12 واحد 2
ایمیل : info@cedexco.com
وب سایت : http://www.cedex.ir
سی دكس