سمینار مشترک با موضوع بهینه سازی مصرف افزودنی ها در صنعت ساختمان

سمینار بهینه سازی مصرف افزودنی ها در صنعت شیمی ساختمان و رنگ با همت همکاران محترم در شرکت بازرگانی عبدالهیان و شرکت کیمیا پالایش مانا (گروه کیمیا ) در مورخ 14 اردیبهشت در سالن رایزر برگزار میگردد.

در این سمینار که با هدف ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه های افزودنی ها و رنگ برپاگردیده سخنرانانی از کشور چین و پاکستان حضور خواهند داشت . همچنین با توجه به طیف وسیع استفاده کنندگان از مواد افزودنی و رنگ سعی بر آن شده تا از کلیه عزیزانی که در این حوزه فعالیت دارند دعوت بعمل آید.