ردا کیمیا

نام شرکت : ردا كیمیا
نام مدیرعامل : حمید فتحعلی زاده
تلفن : 88672435-8
فکس : 88708384
آدرس : تهران - گاندی - خ. پنجم - پ 5 - طبقه سوم
کدپستی : 1517645317
ایمیل : info@redakimia.com
وب سایت : http://www.redakimia.com
ردا كیمیا

شركت مواد صنعتی و تجهیزات ردا كیمیا صنایع نفت و پتروشیمی ؛ مواد اولیه صنایع شیمیایی ساختمان ؛ مواد اولیه غذایی ؛ رزین صنعتی ؛ چسب و رنگ