رابین شیمی خلیج فارس

نام شرکت : رابین شیمی خلیج فارس
نام مدیرعامل : محمد جواد کاشکی
تلفن : 01791012077
فکس : 01791012077
آدرس : استان گلستان- گرگان - شهرک صنعتی بندر ترکمن - مختوم قلی 6
کدپستی : 4894135333
ایمیل : info@rabinshimi.ir
وب سایت : https://rabinshimi.ir
رابین شیمی خلیج فارس

 

شرکت تولیدي تخصصی افزودنی هاي بتن و مواد شیمیایی ساختمان رابین شیمی خلیج فارس

شکل گیري مجموعه ي رابین شیمی خلیج فارس مبتنی بر تخصص هاي شیمی، شیمی پلیمر، شیمی آلی ومهندسین عمران و کامپیوتر بوده است.

در سال 1398 ایده ي اولیه تولد شرکتی تخصص شیمیایی شکل گرفت.  مطالعات این ایده مبتنی بر سالها تجربه علمی و دانش مطمئن موسسین باعث رنگ عملیاتی گرفتن ایده ها شد.در سال 1399 فرآیندها را تعرف کردیم و سازماندهی، شکل دهی به هویت شخصیتی حقوقی را انجام دادیم. در نهایت در سال 1400 شرکت در قالب سهامی خاص متولد شد و فعالیت خود را آغاز نمود.

رابین شیمی با آمیخته ساختن تجربیات و تخصص موسسین خود تولید کالا و ارائه خدمات را به صورت تخصصی و ویژه براي بازار هاي مورد هدف ارائه می نماید. شرکت رابین شیمی خلیج فارس با تولید کننده تخصصی فرآورده هاي شیمیایی ساختمان، افزودنی هاي شیمیاي ویژه و افزودنی هاي شیمیایی بتن، محصولات ما باعث کاهش مصرف آب، بهبود، دوام ، افزایش کارایی و مقاومت بتن می شود.