دوازدهمین همایش روز بتن و ششمین كنفرانس ملی بتن

دوازدهمین همایش روز بتن و ششمین كنفرانس ملی بتن در روزهای 15 و 16 مهر ماه در مركز تحقیقات راه مسكن و شهر سازی با خضور تولید كنندگان و متخصصان این حوزه برگزار گردید .
در این دوره نیز همچون سالهای گذشته نمایشگاه جانبی و كارگاههای آموزشی جهت بهرمندی بیشتر حاضرین و مدعوین این كنفرانس برگزار گردید.
با تصمیمات متخذه هیئت مدیره انجمن مواد شیمیایی ساختمان ؛ جهت تشویق و فرهنگ سازی بیشتر در خصوص شركتهای عضو و شركتهایی كه دارای نشان استاندارد برای محصولات خود بودنند بنرهایی از طرف دفتر انجمن طراحی و تهیه گردیده بود كه جهت نصب درون غرفه ها به عزیران تحویل داده شد. همچنین با حضور آقای مهندس معتضدی بعنوان ریاست انجمن و یكی از سخنرانان این مراسم موضوعات مهمی مطرح گردید كه مشروح آن بشرح ذیل می باشد.
رییس انجمن تولیدكنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان با انتقاد از فعالیت شركت های غیراستاندارد در كشور گفت: اخیرا مشاهده می كنیم كه تولیدات فاقد استاندارد ایرانی با برندها و بسته بندی های تولیدات خارجی عرضه می شود، بدون اینكه نظارتی روی این موضوع از سوی نهادهای مرتبط اعمال شود.
مهندس معتضدی در دوازدهمین همایش روز بتن با بیان این مطلب تصریح كرد: در همین راستا از نشریات تخصصی نیز انتظار می رود كه آگهی و تبلیغات شركت های فاقد استاندارد و بدون گواهی كیفیت را در نشریه خود چاپ نكنند. ضمن اینكه نهادهای ذیربط نیز باید نظارت خود را بر این مقوله افزایش دهند.
ایشان با بیان اینكه طی سال های اخیر شمار مصرف كنندگان محصولات مواد شیمیایی صنعت ساختمان افزایش یافته است اظهار داشت: در سال های گذشته شمار این مصرف كنندگان اندك بود اما در حال حاضر نیز علیرغم افزایش تعداد این افراد متاسفانه تنها تعداد محدودی از شركت های تولیدكننده مواد شیمیایی صنعت ساختمان دارای استاندارد هستند.

رییس انجمن تولیدكنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان با تاكید بر ضرورت ایفای نقش مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در زمینه گسترش نظارت بر عملكرد شركت های فاقد كیفیت بیان كرد: از مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی تقاضا داریم كه كنترل دقیق تری بر روی این موضوعات داشته باشد.

مهندس معتضدی در عین حال با انتقاد از عملكرد مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در زمینه غفلت از شركت های فاقد گواهی استاندارد عنوان كرد: متاسفانه این مركز بیشتر از آنكه بر فعالیت شركت های بدون استاندارد اعمال نظارت كند، بیشتر بر روند كار شركت هایی نظارت می كند كه دارای شناسنامه رسمی هستند.
وی خاطرنشان كرد: حتی علیرغم اینكه محل فعالیت شركت های بدون استاندارد مشخص است اما متاسفانه اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آنها به عمل نمی آید.
ایشان همچنین با اشاره به اینكه تولیدكنندگان داخلی نیاز به حمایت دارند یادآور شد: در عین حال ما نیاز داریم كه در خصوص واردات محصولات و كالاهای خارجی دقت و توجه بیشتری را اعمال كنیم.

 

1393/07/19