خانه سازی پارسمان سازه – پارسمان شیمی

نام شرکت : پارسمان شیمی
نام مدیرعامل : محسن شهادیفر
تلفن : 75918 - 26705747
فکس : 22250750
آدرس : تهران -بلوار میرداماد - خیابان آقازاده فرد(اطلسی) - خیابان پانزدهم -پلاک 40
کدپستی : 1911793618
ایمیل : info@parsmangroup.com
پارسمان شیمی

شركت خانه‌سازی پارسمان‌سازه (بخش پارسمان شیمی) با بیش از یك دهه فعالیت در حوزه صنعت ساختمـان، با تكیه بر تجــربه و دانش فنی كارشناسان خود، همواره شركتی پیشرو در راستای ارتقا كیفی صنعت ساخت و ساز بوده است. گروه پارسمان به عنوان مجموعه‌ای فنی و تخصصی در دو واحد پارسمان ‏كوبیاكس ایران (مالك انحصــــــاری تكنولوژی كوبیاكس در ایـران ) و پارسمان شیمی ساختمان ایجاد گردیده است. در راستای توسعه فعالیت گروه پارسمان و با تكیه بر مطالعات انجـام شده در بخش تحقیق و توسعه، واحد پارسمان شیمی ساختمان در سال 1394 با هدف ارتقــا كیفی صنعت ساخت و ساز تاسیس شد. با توجه به نگاه دانش محور گروه پارسمـــــان، پارسمان شیمی ساختمان به عنوان واحدی فنی و مهندسی در حوزه محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمــان فعالیت دارد. پارسمان شیمی با تكیه بر تجربه و دانش از یك سو وارتبـاط مناسب با مراجع فنی و دانشگاهی و كشورهای پیشرفته و صاحب تكنولوژی از سویی دیگر، سعی در ارائه بهترین پاسخ به نیازهای این حوزه دارد.