حضور انجمن در همایش تونل

دومین كنفرانس منطقه ای و یازدهمین كنفرانس تونل ایران

در روزهای 12 و 13آبان ماه در سالن همایش های هتل المپیک با حضور جمع کثیری از دست اندر کاران حوزه تونل و حفاری از داخل و خارج از همایشی برگزار گردید
در این همایش که اکثر مجریان پروژه های سد و تونل کشور حضور داشتند انجمن صنفی نیز با حضور در نمایشگاه جانبی همایش در راه توسعه و معرفی شرکتهای عضوخود به حاضرین گامهای موثری را برداشت

1394/08/16