جلسه هیئت مدیره انجمن با ریاست مدیركل نظارت بر اجرای استاندارد

در این جلسه آقای مهندس امینی و مهندس مجتبوی و اعضاء هیئت مدیره انجمن در دفتر استاندارد واقع در استان البرزدر خصوص موضوعات مختلف در حوزه استاندارد به بحث و تبادل نظر پرداختند

با توجه به اهمیت استاندارد سازی محصولات تولیدی در صنف صنعت ساختمان و ارتقاءبخشیدن به محصولات این حوزه همواره سعی برآن شده تا با ایجاد راهکارهای مناسب دراین خصوص گامهای موثری برداشته شود

در مورخ 2 تیر با هماهنگی های بعمل آمده با دفتر ریاست محترم موسسه استاندارد ایران سرکار خانم مهندس پیروز بخت جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر نظارت براجرای استاندارد صنایع غیر فلزی جناب آقای مهندس امینی؛ ریاست محترم اجرای استاندارد در حوزه ساختمان جناب آقای مهندس مجتبوی و دبیر محترم تدوین استاندارد مواد شیمیایی آقای مهندس عباسی به همراه اعضاء هیئت مدیره انجمن در دفتر پژوهشکده موسسه استاندارد واقع در استان البرزبرگزار گردید.

دراین جلسه در خصوص اجرای استانداردها و جلوگیری از تولید و فروش مواد شیمیایی غیر استاندارد و مواد شیمیایی که دارای استاندارد اجباری می باشند مواردی مطرح گردید و رسیدن به راهکار مناسب جهت اجرای این امر جزء اصلی ترین موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت همچنین درخصوص موازی کاریهای انجام شده مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی با موسسه استاندارد توسط آقای مهندس معتضدی مواردی مطرح گردید در پایان مقرر گردید جهت همکاری انجمن و موسسه استاندارد تفاهم نامه ای مشترکی جهت برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری سمینارهای مرتبط مابین انجمن و موسسه استاندارد تنظیم گردد.

 

1394/04/03