جلسه هم اندیشی با تولیدكنندگان و اصناف در سازمان استاندارد ملی كشور

دستیابی به راهكارها روش ها و شیوه های حل مشكلات

در این جلسه که با دعوت سازمان ملی استاندارد کشور در سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد کشور در 15 اردیبهشت برگزار گردید از تمامی اصناف و تولیدکنندگانی که تعاملات مستقیمی را با آن سازمان داشته اند دعوت بعمل آمد.

از طرف انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان نیز جناب آقای مهندس مهران فرج پور بعنوان نایب ریئس انجمن در این جلسه حاضر بودنند.

1398/02/15