جلسه هئیت مدیره انجمن با موسسه استاندارد استان البرز

در مورخ 28 خرداد ماه جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن و جناب آقای مهندس سعادتی مدیر موسسه استاندارد استان البرز در محل اداره استاندارد استان البرز برگزار گردید.
در این جلسه كه با پیشنهاد و پیگیریهای انجام شده توسط انجمن صورت پذیرفت محور گفتگوها در خصوص تولید كنندگان غیر مجاز و محصولات غیر استانداردی برگزار گردید .
با توجه به تمركز بخشی از واحدهای تولیدی در استان البرز و ایجاد كانالهای نظارتی درخصوص تولیدات عرضه شده به بازار ؛ مذاكرات مطلوبی با مسئولین موسسه استاندارد البرز صورت گرفت و مقرر گردید با توجه به الزامات استاندارد برای محصولات تولیدی شیمیایی ساختمان نظا رتهای موثرتری از طرف انجمن و استاندارد برروی محصولات تولیدی اعمال گردد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با همكاری موسسه استاندارد نسبت به توقف و پلمپ واحدهای متخلف اقدام گردد.
1393/03/28