توقف تولید كنندگان مصالح ساختمانی غیر استاندارد

با همكاری اداره استاندارد و كارشناسان انجمن توقف و پلمپ واحدهای تولید كننده غیر استاندارد همچنان ادامه دارد.

طی روزهای گذشته با همکاری همکاران صنفی و کارشناسان اداره استاندارد استان تهران واحدهای تولیدی بتن بنامهای آرمین بتن و صبا بتن واقع در جاده ساوه و همچنین توقیف بیش از هشت هزار لیتر افزودنی غیر مجاز از شرکت طراحان بتن پایدار و توقیف چسب کاشی با نام تجاری promix بعلت غیر استاندارد بودن متوقف و پلمپ گردیید.
در این راستا از کلیه همکاران محترم در جهت شناسایی و معرفی اینگونه واحدها تقاضا دارد تا با معرفی این واحدها انجمن را در جهت اهداف تعریف شده صنف یاری نمایند