توسعه شیمی نام آوران شمال

نام شرکت : توسعه شیمی نام آوران شمال
نام مدیرعامل : سلمان شاکری منصور
تلفن : 09330290901
آدرس : استان مازندران - کیلومتر 4 جاده قائم شهر به ساری - شهر ارطه جنب پمپ گاز -کوچه پیچ و مهره
کدپستی : 4769320185
ایمیل : info@TOSEEH.SHIMI
وب سایت : http://www.TOSEEHSHIMI.COM
توسعه شیمی  نام آوران شمال