تقدیر از حامیان مالی ضیافت شام

شركتهای محترم : رزین بتن برتر ، شیمی ساختمان و كمیكس

بدین وسیله اعضاء هیئت مدیره انجمن مواد شیمیایی ساختمان مراتب قدردانی خود را از سه شركت محترم رزین بتن برتر شركت شیمی ساختمان و شركت كمیكس كه با حمایتهای مالی خود انجمن را جهت برگزاری محفلی گرم و صمیمی در روزهای پایانی سال یاری نمودن قدردانی نموده و از ایزدمنان توفیقات روزافزون را برای آنان خواستاریم .

1392/12/28