تقدیر از حامیان مالی ضیافت شام اسفند 94

شركتهای محترم شیمی ساختمان – رزین بتن برتر- رداكیمیا – دماوند سفید پارسیان و صنایع شیمیایی دارابی

بدین وسیله مراتب سپاس و تقدیر انجمن ؛ از شرکتهای محترم شیمی ساختمان  جناب آقای مهندس هنرمند – شرکت محترم رزین بتن برترجناب آقای مهندس روحی – شرکت محترم رداکیمیا جناب آقای مهندس فتحعلی زاده – شرکت محترم دماوند سفید پارسیان جناب آقای مهندس هوشنگی و صنایع شیمیایی دارابی جناب آقای مهندس دارابی را بمنظور حمایتهای مالی انجام پذیرفته در مراسم ضیافت شام انجمن در 11 اسفند 94 را اعلام میدارد و از خداوند منان آرزوی توفیقات روز افزون را برای این عزیزان مسالت داریم
انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
اسفند – 1394

 

1394/12/12