تغییر عضویت شرکت محترم طراحان بتن پدیدار از وابسته به پیوسته

با توجه به اهداف کلان تشکل ها جهت ارتقاء و تکامل اعضاء  ؛همواره کوشیده شده است تا ضمن رشد در این مسیر با رعایت هر چه بیشتر  حقوق  مصرف کنندگان جهت دستیابی به محصولات با  کیفیت تر این امر میسر گردد .

در انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان نیز با تعریف چنین اهدافی همواه سعی برآن شده است ضمن حمایت از همه تولیدکنندگان صنف درجهت استاندارد سازی تولیدات صنف رقابتی شفاف را در این راه پیش رو فعالان این عرصه  قرار داده شود.

پیرو این موضوع شرکت محترم طراحان بتن پدیدار با برخورداری از دانش فنی تولیدات موفق به ارتقاء سطح عضویت خود از عضویت وابسته به عضویت پیوسته شده که ضمن تبریک و تشکر از تلاشهای بعمل آمده آن شرکت محترم باستحضار آندسته از اعضاء محترمی که هنوز با عضویت وابسته ؛ عضو انجمن هستند میرساند که چنانچه مدارکی دال بر ارتقاء و استاندارد سازی محصولات  خود را اخذ نموده اند ضمن ارسال یک نسخه از آن به دفتر انجمن  شرایط تغییر این عضویت را برای شرکت خود فراهم سازند.