تجلیل از حامیان گردهمایی انجمن

تقدیر و سپاس از شركتهای ردا كیمیا – دماوند سفید پارسیان – شیمی ساختمان – پرشیا نجد اسپانه

ضمن تقدیر و تشکر از شرکتهای حامی برگزاری ضیافت شام پایان سال انجمن کمال تشکر را از آقای مهندس هنرمند مدیر عامل محترم شرکت شیمی ساختمان جناب آقای مهندس هوشنگی مدیر عامل محترم شرکت دماوند سفید پارسیان آقای مهندس فتحعلی زاده مدیر عامل محترم شرکت رداکیمیا و جناب آقای مهندس نور بخش مدیر عامل محترم شرکت پرشیا نجد اسپانه را اعلام میدارد و از خداوند منان توفیق روز افزون را برای آنان مسالت داریم .
هیئت مدیره انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان – اسفند 1395

 

1395/12/17