برگزاری گردهمایی صنفی در اسفند ماه 1402

طبق برنامه ریزی های انجام شده در 8 اسفند ماه 1402 با دعوت از کلیه اعضاء محترم انجمن و مدعوینی از انجمن های مرتبط همچنین نهادها و ارگانهای مختلف این مراسم در محل باشگاه آجودانیه تشکیل گردید .

در این مراسم با شکوه که در شبی برفی تشکیل گردید با حضور مهمانان گرامی در ساعت 7 رسما با خیرمقدم جناب آقای مهندس معتضدی ریاست انجمن شروع گردید .

سپس با گزارش کاملی از فعالیتهای انجام شده هیئت مدیره توسط آقای دکتر هنرمند ادامه پیدا کرد و همچنین جناب آقای مهندس طاهباز با گزارش مختصری پیرامون موضوعات مالی انجمن و تشکر مجدد از حامیان این گردهمایی برنامه به بخش هنری توسط هنرمندان دعوت شده سپردن و پس از آن سخنران مدعو جلسه یعنی آقای دکتر بدرلو عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی کشور سخنانی را در خصوص همکاریهای صنف و مجموعه نظام مهندسی ایراد فرمودن .

نوبت به سخنرانی چند تن از اسپانسرها رسید و این عزیزان هم با موضوعات صنفی و معرفی بخشی از آخرین دستاوردهای خود در شرکتهای مطبوع خود نوبت را به بخش تقدیر و تشکر از 8 حامی مالی و معنوی این گردهمایی رساندن .

امسال شرکتهای محترم – شیمی ساختمان – البرز شیمی آسیا – نامیکاران – شورلول ایرانیان – همگرایان تولید (کپکو)- بازرگانی عبدالهیان – نوین پلیمر دوام شیمی و رزین بتن برتر بعنوان اسپانسر های این گردهایی بودنند که با اهدا لوح تقدیر از آنان طی مراسم باشکوهی تقدیر بعمل آمد.

و در پایان با گرفتن عکس دسته جمعی از همه عزیزان در قابی بیاد ماندنی جهت صرف شام از مهمانان محترم دعوت بعمل آمد