برگزاری نمایشگاه جانبی در روز بتن

امسال نیز همچون سالهای گذشته نمایشگاه روز بتن با حضور اكثر تولید كنندگان و دست اندر كاران این حوزه از صبح روز 15 مهر افتتاح گردید.

دراین دوره از نمایشگاه كه با حضور اكثر تولید كنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان بر پا شده بود یك غرفه نیز به انجمن صنفی مواد شیمیایی صنعت ساختمان اختصاص پیدا كرده بود . در این ایام با حضور ریاست و اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن سعی برآن شده بود تا بطور مستقیم سولات مطرح شده از طرف بازدید كنندگان توسط هیئت مدیره پاسخگویی شود. همچنین دراین زمان كارگاههای ذیل برگزار گردید:
1- كارگاه آموزشی طراحی سازه ها با بتن پر مقاومت بر مبنای سند جامع چشم اندلز بتن 1404؛ با همكاری مركز تحقیقات راه؛ ‘مسكن و شهر سازی
2- ترمیم و ارتقاء كیفی ساختمان های بتنی با ‘همكاری شركت شیمی ساختمان
3- تاثیر متقابل نانو مواد و افزودنی ‘های’ شیمیایی بر توسعه پایدار صنعت بتن با همكاری شركت رزین بتن برتر
4- نقش لیكا در عمل آوری بتن ها با همكاری شركت لیكا 5- نقش سیمان پر مقاومت در ساخت بتن های توانمند با همكاری شركت صنایع سیمان شهر كرد
1393/07/23