برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

با حضور اكثریت اعضاء انجمن تولید كنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در 7 آبان ماه 1392 جلسه مجمع سالیانه تشكیل و پس ازارائه گزارشات هیئت مدیره انجمن انتخابات صورت پذیرفت.

در این جلسه كه در عصر روز سه شنبه 7 آبان ماه در محل انجمن تشكیل گردید ضمن خوش آمدگویی به حضار گزارشات فعالیتهای انجام شده در طی دوره سه ساله توسط دبیر انجمن به استماع اعضاء رسید و سپس جناب آقای دكتر رامین فر در خصوص تاریخچه تشكیل انجمن و اهداف بلند مدت انجمن موضوعاتی را ایراد نمودند.
در پایان و با خضور نمایندگان محترم وزارت كار و امور اجتماعی مراسم رای گیری جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن انجام و با شمارش آراء؛اعضا جدید هیئت مدیره برای دوره 3 ساله و بازرسان برای دوره یكساله معرفی شدند.
ضمنا در اولین جلسه برگزار شده هیئت مدیره جدید مسئولیت های محول شده به شرح ذیل اعلام گردید:
1 – آقای اكبر معتضدی با سمت ریاست انجمن
2- آقای فیروز هادوی با سمت نایب رئیس انجمن
3- آقای مهران فرج پور با سمت خزانه دار انجمن
4 – آقای محمود رضا روحی با سمت عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
5- آقای هانی هنرمند با سمت عضو هیئت مدیره
6- آقای محمد علی طاهباز با سمت بازرس انجمن
7- آقای محمد حسن هندی زاده با سمت بازرس انجمن
1392/08/12