برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن – بهمن 1401

پیرو قوانین حاکم بر انجمن ها در خصوص برگزاری مجمع سالیانه انجمن در مورخ 4 بهمن 1401 بر اساس دعوتنامه های رسمی از اعضا محترم و انتشار آگهی در روزنامه اطلاعات مورخ 5 دی ماه مجمع سالیانه انجمن با حضور عزیزان صنف برگزار گردید .

در این جلسه با خوش آمدگویی جناب مهندس معتضدی ریاست انجمن رسمیت پیدا کرد.

در ادامه جناب دکتر هنرمند خلاصه ای از گزارشات عملکردی انجمن را به سمع و نظر حضار رساندن و سپس آقای مهندس رفیعی خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن در خصوص ارتقاء سایت انجمن و گزارشات مالی مطالبی را ایراد فرمودن .

سپس جناب طاهباز بازرس انجمن با تایید تراز نامه انجمن دستور کار انجمن را به اتمام رساندن .

در پایان جناب آقای دکتر احمدوند در خصوص دستورالعمل خروج عضوی که خارج از قوانین صنفی عمل میکنند مواردی را مطرح نمودن که بتوان با اضافه شدن آن قوانین در اساسنامه انجمن راهکار قانونی بر اجرای این امر داشته باشیم .

نتایج انتخابات در هیئت مدیره از 8 کاندید

1- جناب آقای مهندس معتضدی

2- جناب آقای دکتر هنرمند

3- جناب آقای دکتر احمدوند

4- جناب آقای مهندس طاهباز

5 – جناب آقای مهندس آفتابی

 

اعضاء علی البدل هیئت مدیره :

1- سرکار خانم مهندس سلیمانی

2- حناب آقای مهندس رفیعی

بازرسان اصلی انجمن :

1- آقای مهندس هندی زاده

2- آقای مهندس سلیمانی

بازرس علی البدل :

1- آقای مهندس دلیر