برگزاری كنفرانس ملاتهای خشك

تبادل آخرین فناوری های علمی در حوزه ملاتهای خشك

کنفرانس ملاتهای خشک با همکاری آقای لئوپولدر ریاست انجمن ملاتهای خشک اروپا و با هماهنگیهای شرکت کلینیک ساختمانی ایران و حمایت معنوی دو انجمن مواد شیمیایی صنعت ساختمان و انجمن ملاتهای خشک در مورخ 4 آبان ماه در محل هتل اوین تهران بصورت کنفرانس یک روزه ارائه گردید.
دراین کنفرانس که با حضور تعداد زیادی از علاقه مندان این حوزه از دو انجمن و متخصصان بخش های عمرانی کشور برگزار گردید آخرین فن آوری های روز دنیا به اطلاع مدعوین رسانده شده.
همچنین آقای مهندس معتضدی بعنوان یکی از سخنرانان این کنفرانس مطالبی را ایراد نمودند.

1395/08/05