برگزاری كنفرانس بین المللی ملاتهای خشك در 4 آبان 1395 هتل اوین تهران