برگزاری كارگاه آموزشی

آموزش و ترویج استفاده از چسب های استاندارد در نمایشگاه كاشی و سرامیك

با توجه به اختصاص یک فضای 50 متری به انجمن در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک کشور که در 9 تا 12 تیر ماه برگزار میگردد ؛انجمن با هدف تشویق استفاده کنندگان از چسب های کاشی استاندارد و ترغیب تولید کنندگان به استاندارد سازی تولیدات چسب های خود یک دوره آموزشی در این مقطع و با حضور کارشناسان این رشته در محل غرفه برگزار میکند .از کلیه دوستان و افراد مرتبط دعوت بعمل میاید که با حضور دراین کارگاه آموزشی استفاده لازم را از آموزش های مربوطه ببرند.

1396/04/03