برگزاری ضیافت شام انجمن در پایان سال 94

امسال نیز با حضور همكاران محترم صنف و دیگر عزیزان از اصناف مرتبط این گردهمایی برگزار گردید

در این شب بیاد ماندی که حضور استادید گرام ازانجمن های مرتبطی همچون انجمن رنگ و رزین کشور – انجمن بتن ایران – انجمن شن و ماسه کشور – انجمن بتن های آماده – سازمان نظام کاردانی ساختمان – کانون کارفرمایی کشور و …… اعضاء محترم صنف و دیگر عزیزان محترمی که تقبل زحمت کرده بودنند  در شامگاه 11 اسفند در محل مجتمع خدمات رفاهی بانک صنعت و معدن برگزار گردید .
درابتدای جلسه جناب آقای مهندس معتضدی با خوش آمد گویی مراسم را آغا زکردنند و سپس جناب آقای مهندس روحی دبیر انجمن مطالبی را در خصوص برنامه های آینده انجمن و پیوند میان انجمن های مرتبط را ایراد نمودند.
در ادامه مراسم اهداء لوح به تنی چند از پیشکسوتان صنعت انجام پذیرفت و همچنین ضمن تقدیر و تشکر از حامیان ضیافت به آنان نیز به رسم یاد بود لوحهایی اهدا گردید .در انتها نیز همچون سالهای گذشته عکس یادگاری دسته جمعی گرفته شد .
به اطلاع دوستان میرساند تعدادی از عکسهای یادگاری در قسمت آلبوم تصاویر سایت قابل دسترسی می باشد.

1394/12/12