برگزاری سومین همایش و نمایشگاه جانبی سد و تونل ایران

سومین همایش سد و تونل ایران امسال از 28 تا 30 مهر ماه در محل كتابخانه مركزی دانشگاه تهران برگزار گردید.

سومین همایش سد و تونل ایران امسال  از 28 تا 30 مهر ماه در محل كتابخانه مركزی دانشگاه تهران برگزار گردید.

دراین همایش كه با حضور كلیه دست اندكاران این صنعت تشكیل گردید در سه محور سد – تونل و محورهای عمومی كار خود را آغاز كرد.

مباحثی كه با موضوع سد مورد بررسی قرارگرفت شامل :

 • فناوریهای پیشرفته در احداث سدها
 • جنبه های مهندسی درایمنی سدها
 • ضوابط سیلاب طرح و تاثیر بر طراحی سرریز
 • ابزلر دقیق برای سدها در دست بهره برداری و…

محور های تونل شامل :

 • تونل های ترافیكی و تاسیسات شهری
 • چالش های تونل های انتقال آب
 • تونل های بلندوزلزله
 • نوآوری در تونل سازی متداول و…

محور عمومی شامل :

 • جنبه های زیست محیطی و اجتماعی
 • چالش های اقتصادی تحریم ها و راهكارهای مقابله
 • ایمنی بهداشت و محیط زیست و…

همچنین در نمایشگاه جانبی این همایش شركتهای بزرگ پیمانكاری و مهندسی و همچنین شركتهای تولید كننده مواد افزودنی عضو مانند: همگرایان تولید (كپكو) ، رزین بتن برتر ، شیمی ساختمان و كیمیا نشان تاك حضور داشتند

 

1393/07/30