برگزاری دوره تخصصی ساخت چسب های پودری و خمیری

انجمن در نظر دارد نسبت به برگزاری كلاس یكروزه آموزشی تولید چسب های پودری و خمیری اقدام نماید.این دوره برای اعضاء انجمن رایگان بوده ودر پایان به شركت كنندگان گواهینامه اعطا خواهد شد. خواهشمند است در صورتیكه تمایل به مشاركت در این دوره را ندارید مراتب را به دفتر انجمن اعلام و زمینه ای كه به برگزاری آن علاقمند ید پیشنهاد فرماییدتا در برنامه های آتی انجمن مدنظر قرار گیرد. همچنین در صورت تمایل به تشكیل دوره یا سایر موضوعات كاربردی مراتب را اعلام فرمایید تا نسب به بررسی و پیش بینی تشكیل دوره در مراحل بعدی اقدام لازم بعمل آید.

1392/11/23