برگزاری جلسه هم اندیشی صنفی – 8 اسفند 1401

در هشتمین شب اسفند ماه سال جاری بعد از گذشت حدود 3 سال که بدلیل  شیوع بیماری کرونا موفق به برگزاری  گردهمایی در پایان سال نشده بودیم ؛ اعضاء محترم صنف به جلسه هم اندیشی صنفی دعوت شدند .

در این جلسه که با هدف ارائه برنامه های هیئت مدیره در کمیته های تشکیل شده در انجمن و تبادل نظر میان اعضاء محترم صنف و ایجاد راهکارهای اجرایی تشکیل گردید ابتدا اعضاء محترم هیئت مدیره نسبت به برنامه های خود در دوره جدید برای سه سال آینده موضوعاتی را مطرح نمودند .

در این جلسه که با تاخیر یکساعته از ساعت هشت شب رسما شروع گردید ابتدا جناب آقای دکتر احمدوند نایب رئیس انجمن بعنوان مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی به اعضاء حاضر ؛ کمیته های آموزش و فرهنگی ؛ کمیته بین الملل ؛ کمیته استاندارد ؛کمیته شکایات و بازرسی و کمیته عضویت را معرفی و سپس مسئولین کمیته های مختلف که از اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن هستند؛ نسبت به شرح بخشی از برنامه های انجام شده و اهداف خود در دور نمای سه ساله را یک به یک توضیح دادند

در ادامه برنامه ها جهت قدردانی از زحمات چند تن از عزیزانی که در دورهای قبل زحمت عضویت در هیئت مدیره را داشتند مراسم  اهدا لوح تقدیر به آنان انجام پذیرفت .

در پایان با توجه کمبود زمان تا صرف شام از اعضاء محترم حاضر در جلسه خواسته شد تا در خصوص موضوعات مطرح شده  مشارکت کنند  و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت تسهیل در انجام برنامه های آتی این کمیته ها مطرح بفرمایند.

در این بخش هم عزیزانی طرح موضوع نمودند و با تبادل نظرهای انجام شده مقرر گردید تا موضوعاتی که قابلیت اجرایی شدن را دارند با کمک خود مطرح کنندگان و دیگر اعضاء محترم صنف در دستور کارهای آتی کمیته های انجمن قرار گیرد .

در قسمت پایانی جلسه هم طبق سنت سالهای قبل با ثبت یک عکس دسته جمعی و صرف شام جلسه به اتمام رسید .