برگزاری جلسه مشترک کمیته آموزش با انجمن شن و ماسه

در روز 24 مرداد ماه 1402 با هماهنگی های بعمل آمده و مکاتبات انجام شده از طرف انجمن و کمیته آموزش و فرهنگی مقرر گردید تا جلسه ای در محل انجمن شن و ماسه تهران که وظیفه هدایت  انجمن صنفی شن و ماسه کشور را هم بعهده دارد انجام گردد.

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر احمدوند بعنوان نایب رییس انجمن و مسئول کمیته آموزش بهمراه دیگر دوستان عضو کمیته آموزش انجام پذیرفت در خصوص  انتقال دانش و شناخت اعضاء دو انجمن از فعالیتهای جاری ؛مذاکراتی انجام پذیرفت و مقرر گردید تا با انعقاد یک تفاهم نامه مشترک همکاریهای مستمری در این زمینه صورت پذیرد .

در این ملاقات ضمن بازدید کمیته آموزش از امکانات مکانی آن انجمن جهت برگزاری دوره های آموزشی مقرر گردید اعضاء انجمن با هماهنگی انجمن شن و ماسه از یکی از کارخانه تهیه شن و ماسه و همچنین آزمایشگاه این مجموعه بازیدی داشته باشند .