برگزاری جلسه با پژوهشگاه رنگ با موضوع تشکیل هسته پژوهشی شیمی ساختمان

با توجه به توسعه فن آوری های روز دنیا و جایگاه توسعه و پژوهش در ارتقاء و بروزرسانی علوم ؛ پژوهشگاه رنگ ایران بعنوان یکی از مراکز تحقیق و توسعه مرتبط با فعالیتهای تولیدکنندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در نظر دارد بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر در جهت رفع نیازهای تحقیقاتی و علمی هسته پژوهشی در حوزه صنعت شیمیایی صنعت ساختمان تشکیل دهد .

در این خصوص در جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن با اعضاء علمی و مدیران آن پژوهشگاه در روز 11 اردیبهشت در آن مرکز برگزار گردید.

در این جلسه با تشریح اهداف تشکیل این هسته تمامی جوانب همکاری میان انجمن و پژوهشگاه مورد بررسی قرار گرفت که مقرر گردید جهت شروع پیش نیازها تیمی از کارشناسان انجمن به پژوهشگاه معرفی تا تمامی موارد را بصورت علمی و عملی مورد ارزیابی قرار دهند .