برگزاری جلسه با سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور

بررسی راهكارهای مشترك جهت كنترل ؛ نظارت و مصرف مصالح و مواد مصرفی در پروژه های عمرانی

این جلسه در مورخ 9 تیر ماه در دفتر مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و با حضور آقای مهندس حجت اله عامری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی کشور و اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن بر گزارگردید
در ابتدا آقای مهندس معتضدی در خصوص فعالیتهای انجمن و تعاملات صورت گرفته با مجموعه های مرتبط خصوصا سازمان ملی استاندارد توضیحاتی را ایراد نمودند ایشان همچنین همکاری سازمانهای مرتبط همچون استاندارد و سازمان نظام مهندسی را جزء ارکان اصلی پیشرفت سطح کیفی دانش صنعت ساختمان دانستند سپس آقایان مهندس روحی و مهندس ایوبی پیشنهاداتی را     در خصوص ایجاد راهکارهای مناسب جهت همکاریهای بیشتر با سازمان نظام مهندسی کشور ایراد نمودند.
در پایان ضمن تشکر آقای مهندس عامری در خصوص جلسه برگزار شده ایجاد تفاهم نامه همکاری و استمرار برگزاری این نوع جلسات در سازمان نظام مهندسی و مجموعه های مرتبط را راهکار مناسب برای توسعه و تبادل اطلاعات  دانستند.

1394/04/09