برگزاری جلسه اعضاء هیئت مدیره با پژوهشگاه رنگ

در بعد از ظهر سی ام دی ماه با هماهنگی های بعمل آمده با حضور هیئت مدیره محترم انجمن در محل پژوهشگاه رنگ جلسه ای مشترک با حضور آقای دکتر باستانی ریاست هیئت علمی پژوهشگاه رنگ جناب آقای مهندس قلی زاده کارشناس بخش فناوری و سرکار خانم دکتر منتظری از اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای دکتر باستانی ضمن معرفی فعالیتهای مجموعه پژوهشگاه رنگ همکاری نزدیک ما بین انجمن صنعت شیمیایی ساختمان و برآورده شدن نیازهای علمی و فنی اعضاء را جزء هدف های پژوهشگاه رنگ اعلام نمودند و خواستار همکاری متقابل بین این دو مجموعه شدند . همچنین با توضیحات دغدغه های موجود در صنف توسط ریاست و اعضاء محترم هیئت مدیره مقرر گردید بزودی تفاهم نامه ای مابین انجمن و پژوهشگاه تنظیم و جهت بهره برداری نوع خدماتی که پژوهشگاه رنگ میتواند به اعضاء محترم ارائه نماید اطلاع رسانی گردد.