بازدید از فروشگاههای عرضه كالاهای غیر استاندارد در استان البرز

مرجوع شدن كالاهای غیر استاندارد از فروشگاهها

طی بازدید انجام شده در مورخ 93/11/15 که توسط تیمی از انجمن و نماینده محترم اداره نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز صورت گرفت تعداد زیادی از چسب های کاشی غیر استاندارد توسط فروشندگان به تولید کنندگانشان مرجوع گردیید.
دراین بازدید که  از مراکز توزیع و فروش کالاهای ساختمانی انجام گرفت با مذاکرات انجام گرفته با فروشندگان دلیل فروش این کالاها را عدم آگاهی فروشندگان از استاندارد اجباری محصول چسب کاشی عنوان کردند که مقرر گردید با مکاتبه به صنف فروشندگان مصالح ساختمانی این موضوع اطلاع رسانی و کالاهای غیر استاندارد از لیست فروش توزیع کنندگان خارج گردد.

 

1393/11/19